اخبار کارشناسی داوری


کارشناسی داوری دیدار پرسپولیس و فجر سپاسی

کارشناسی داوری دیدار پرسپولیس و فجر سپاسی

آیتم های برنامه شبهای فوتبالی در تاریخ 24 دی از شبکه ورزش سیما

13260
156
کارشناسی داوری دیدار نفت مسجدسلیمان و استقلال

کارشناسی داوری دیدار نفت مسجدسلیمان و استقلال

آیتم های برنامه شبهای فوتبالی در تاریخ 24 دی از شبکه ورزش سیما

14298
111
کارشناسی داوری بازی پرسپولیس و فجر سپاسی

کارشناسی داوری بازی پرسپولیس و فجر سپاسی

آیتم های برنامه ورزشگاه شبکه پنج سیما در بیست و چهارم دی ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

23064
86
کارشناسی داوری بازی نفت مسجدسلیمان و استقلال

کارشناسی داوری بازی نفت مسجدسلیمان و استقلال

آیتم های برنامه ورزشگاه شبکه پنج سیما در بیست و چهارم دی ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

18809
82
کارشناسی داوری دیدار پرسپولیس - فجر سپاسی

کارشناسی داوری دیدار پرسپولیس - فجر سپاسی

پایگاه خبری فوتبالی- کارشناس داوری فوتبال کشورمان قضاوت داور دیدار پرسپولیس - فجر سپاسی را خوب ارزیابی و تصمیمات او را تأیید کرد.به گزارش فوتبالی و به نقل از تسنیم، حیدر سلیمانی درباره قضاوت دیدار پرسپولیس - فجر سپاسی اظهار داشت: منصوریان داور جوانی

32445
151
کارشناسی داوری نفت مسجدسلیمان - استقلال

کارشناسی داوری نفت مسجدسلیمان - استقلال

پایگاه خبری فوتبالی- کارشناس داوری فوتبال کشورمان به تشریح و بررسی قضاوت حمید حاج‌ملک در دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و استقلال پرداخت.به گزارش فوتبالی و به نقل از تسنیم، حسین عسگری درباره قضاوت حمید حاج‌ملک و کمک‌های او در دیدار نفت مسجدسلیمان - است

16439
139
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی فجرسپاسی 1-1 تراکتور

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی فجرسپاسی 1-1 تراکتور

آیتم های برنامه فوتبال برتر در بیستم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

6214
7
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی گل گهر 1-0 هوادار

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی گل گهر 1-0 هوادار

آیتم های برنامه فوتبال برتر در بیستم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

2178
1
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی پیکان 1-1 آلومینیوم اراک

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی پیکان 1-1 آلومینیوم اراک

آیتم های برنامه فوتبال برتر در بیستم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

1221
2
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی صنعت نفت 2-0 نفت مسجدسلیمان

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی صنعت نفت 2-0 نفت مسجدسلیمان

آیتم های برنامه فوتبال برتر در بیستم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

1630
2
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی نساجی 1-0 ذوب آهن

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی نساجی 1-0 ذوب آهن

آیتم های برنامه فوتبال برتر در بیستم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

906
2
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی شهرخودرو 1-1 پرسپولیس

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی شهرخودرو 1-1 پرسپولیس

آیتم های برنامه فوتبال برتر در بیستم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

13020
199
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی سپاهان 2-1 فولاد

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی سپاهان 2-1 فولاد

آیتم های برنامه فوتبال برتر در بیستم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

3247
13
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی استقلال 3-2 مس رفسنجان

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی استقلال 3-2 مس رفسنجان

آیتم های برنامه فوتبال برتر در بیستم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

19876
91
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی فولاد 1-1 پیکان

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی فولاد 1-1 پیکان

آیتم های برنامه فوتبال برتر در سیزدهم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

3438
7
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی نفت مسجدسلیمان 0-2 گل گهر

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی نفت مسجدسلیمان 0-2 گل گهر

آیتم های برنامه فوتبال برتر در سیزدهم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

2592
3
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی هوادار 0-0 نساجی

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی هوادار 0-0 نساجی

آیتم های برنامه فوتبال برتر در سیزدهم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

1388
2
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری مس رفسنجان 3-0 نفت آبادان

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری مس رفسنجان 3-0 نفت آبادان

آیتم های برنامه فوتبال برتر در سیزدهم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

1672
2
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی شهر خودرو 0-2 سپاهان

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی شهر خودرو 0-2 سپاهان

آیتم های برنامه فوتبال برتر در سیزدهم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

2526
4
فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی آلومینیوم 1-1 استقلال

فوتبال برتر/ کارشناسی داوری بازی آلومینیوم 1-1 استقلال

آیتم های برنامه فوتبال برتر در سیزدهم آذر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

21081
53