اخبار هلاس ورونا


خلاصه بازی هلاس ورونا 2-1 رم

خلاصه بازی هلاس ورونا 2-1 رم

با اپلیکیشن و سایت فوتبالی خودتان را در زمین مسابقه یا روی سکوها احساس کنید |

3223
1
گل اول رم به هلاس ورونا (حسام عوار)

گل اول رم به هلاس ورونا (حسام عوار)

ویدئوهای جذاب ورزشی و فوتبالی هر روز همینجا |

11175
2
گل دوم هلاس ورونا به رم (انگونگ)

گل دوم هلاس ورونا به رم (انگونگ)

مصاحبه اختصاصی با هواداران فوتبال و بازیکنان بعد از اتمام بازی ها در فوتبالی ببینید |

16532
19
گل اول هلاس ورونا به رم (اوندری دودا)

گل اول هلاس ورونا به رم (اوندری دودا)

مصاحبه اختصاصی با هواداران فوتبال و بازیکنان بعد از اتمام بازی ها در فوتبالی ببینید |

9713
5
خلاصه بازی اسپتزیا 1-3 هلاس ورونا (پلی آف سری آ)

خلاصه بازی اسپتزیا 1-3 هلاس ورونا (پلی آف سری آ)

حواشی جنجالی فوتبالی قبل و بعد از بازی ها را در سایت فوتبالی مشاهده کنید |

5943
1
فارائونی در نقش سوارز؛ تکرار سناریو لوئیز سوارز در جام جهانی 2010

فارائونی در نقش سوارز؛ تکرار سناریو لوئیز سوارز در جام جهانی 2010

خلاصه بازی های مهم اروپایی، جهانی و ایران را در وب سایت فوتبالی دنبال کنید |

53759
16
خلاصه بازی میلان 3-1 هلاس ورونا

خلاصه بازی میلان 3-1 هلاس ورونا

خلاصه بازی های مهم اروپایی، جهانی و ایران را در وب سایت فوتبالی دنبال کنید |

15700
2
گل سوم میلان به هلاس ورونا (دبل رافائل لیائو)

گل سوم میلان به هلاس ورونا (دبل رافائل لیائو)

خلاصه بازی های مهم اروپایی، جهانی و ایران را در وب سایت فوتبالی دنبال کنید |

37947
4
گل دوم میلان به هلاس ورونا (رافائل لیائو)

گل دوم میلان به هلاس ورونا (رافائل لیائو)

با بخش ویدئو فوتبالی تمام لیگ های فوتبال جهان را به خانه بیاورید |

35622
3
گل اول هلاس ورونا به میلان (داوید فراونی)

گل اول هلاس ورونا به میلان (داوید فراونی)

ویدئوهای مشابه،حواشی و سایر ویدئوهای ورزشی را در وب سایت فوتبالی تماشا کنید |

12593
1
گل اول میلان به هلاس ورونا (ژیرو - پنالتی)

گل اول میلان به هلاس ورونا (ژیرو - پنالتی)

ویدئو های اختصاصی از اتفاقات لیگ ایران و جهان را در فوتبالی پیگیر باشید |

31738
0
خلاصه بازی هلاس ورونا 1-1 امپولی

خلاصه بازی هلاس ورونا 1-1 امپولی

با اپلیکیشن و سایت فوتبالی خودتان را در زمین مسابقه یا روی سکوها احساس کنید |

1436
0
گل تماشایی چالهان اغلو مقابل ورونا از تمام زوایا

گل تماشایی چالهان اغلو مقابل ورونا از تمام زوایا

ویدئوهای جذاب ورزشی و فوتبالی هر روز همینجا |

10116
3
خلاصه بازی هلاس ورونا 0-6 اینتر

خلاصه بازی هلاس ورونا 0-6 اینتر

مصاحبه اختصاصی با هواداران فوتبال و بازیکنان بعد از اتمام بازی ها در فوتبالی ببینید |

31363
0
گل سوم اینتر به ورونا (ادین ژکو)

گل سوم اینتر به ورونا (ادین ژکو)

حواشی جنجالی فوتبالی قبل و بعد از بازی ها را در سایت فوتبالی مشاهده کنید |

5297
1
گل دوم اینتر به ورونا (سوپرگل هاکان چالهان اوغلو)

گل دوم اینتر به ورونا (سوپرگل هاکان چالهان اوغلو)

خلاصه بازی های مهم اروپایی، جهانی و ایران را در وب سایت فوتبالی دنبال کنید |

50473
9
گل اول اینتر به ورونا (گل به خودی آدولفو گایچ)

گل اول اینتر به ورونا (گل به خودی آدولفو گایچ)

با بخش ویدئو فوتبالی تمام لیگ های فوتبال جهان را به خانه بیاورید |

7050
5
تمام گلهای اینتر مقابل ورونا

تمام گلهای اینتر مقابل ورونا

مصاحبه اختصاصی با هواداران فوتبال و بازیکنان بعد از اتمام بازی ها در فوتبالی ببینید |

1293
2
خلاصه بازی ناپولی 0-0 هلاس ورونا

خلاصه بازی ناپولی 0-0 هلاس ورونا

با بخش ویدئو فوتبالی تمام لیگ های فوتبال جهان را به خانه بیاورید |

3421
0
گل چهل متری بازیکن هلاس ورونا در سری آ از تمام زوایا

گل چهل متری بازیکن هلاس ورونا در سری آ از تمام زوایا

مصاحبه اختصاصی با هواداران فوتبال و بازیکنان بعد از اتمام بازی ها در فوتبالی ببینید |

22772
2