اخبار تیم ملی پرو


انتقاد تند چیلاورت از سرمربی پرو: از مسی مدرک می خواهی؟
سرمربی پرو: مسی برای اتهامی که وارد کرده، باید مدرک داشته باشد
آلوز، بهترین بازیکن کوپا آمه ریکا درسن 36 سالگی
خشم گابریل ژسوس و شکستن نمایشگر وار
برزیل 3-1 پرو: سلسائو قهرمان جدید کوپا آمه ریکا
جنجال مسی: اخراجم، تسویه حساب حرفهای اخیرم بود؛ جام را برای برزیل کنار گذاشته اند
پرونده سیاه داور منتخب برای قضاوت فینال کوپا آمه ریکا
احتمال استعفای تیته، حتی درصورت قهرمانی برزیل در کوپا آمه ریکا
ریوالدو: آرژانتینی ها حق دارند غُر بزنند
آلوز و توضیح در مورد پست جنجالی: احمق نیستم، منظورم آرژانتین بود