گزارش تصویری اختصاصی/ تمرین تیم ملی فوتسال بانوان، چهارشنبه 23 خرداد

گزارش تصویری اختصاصی/ تمرین تیم ملی فوتسال بانوان، چهارشنبه 23 خرداد

پایگاه خبری فوتبالی- تصاویری اختصاصی از تمرین تیم ملی فوتسال بانوان را از لنز دوربین فاطمه شمس مشاهده می کنید.

2636