گزارش تصویری اختصاصی/ تمرین تیم ملی، دوشنبه 21 خرداد

گزارش تصویری اختصاصی/ تمرین تیم ملی، دوشنبه 21 خرداد

پایگاه خبری فوتبالی- تصاویری اختصاصی از تمرین امروز تیم ملی را از لنز دوربین علیرضا زینلی مشاهده می کنید.

2636