رد اعتراض پرسپولیس و تراکتور در کمیته استیناف

رد اعتراض پرسپولیس و تراکتور در کمیته استیناف

پایگاه خبری فوتبالی- کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده های مطروحه صادر کرد.

به گزارش فوتبالی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه پتروپالایش شازند نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به بازنده اعلام شدن با نتیجه 3 بر صفر و مبلغ 2 میلیارد و 500 میلون ریال جریمه نقدی واز باب تکمیل انضباطی به کسر سه امتیاز در فصل آتی مسابقات فوتبال در لیگ مربوطه بدلیل عدم برگزاری مسابقه و عدم حضور در زمین بازی بین دو تیم سرخ پوشان نوین اطلس طلایی و کویر مقوا از سری مسابقات لیگ دسته دوم کشور  با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خوشه طلایی ثنا به طرفیت آقای عرفان بادی نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 705 میلیون ریال بابت باقیمانده دستمزد قرارداد فصل 1402-1401 و مبلغ 103 میلیون و 195 هزار و 750 ریال ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی باشگاه از حیث موارد اعلامی فاقد مستندات مثبت ادعاهای مطروحه است و حکم صادره از سوی محاکم قضایی دادگستری مربوط به بازیکن دیگری است لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی  نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال به جهت نقض اصول کلی مقررات با وصف رایگان اعلام کردن تماشای بازی مقابل سپاهان اصفهان که موجب حضور بیش از ظرفیت تماشاگران در ورزشگاه شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف آقای میلاد فاندر مدیر رسانه ای تیم هوادار لیام تهران نسبت به آن قسمت از  رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت260 میلیون ریال جریمه نقدی به جهت بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه مقابل تیم گل گهر سیرجان صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه پرسپولیس تهران نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 510 میلیون ریال جریمه بابت پرتاب مواد دودزا به داخل زمین مسابقه مقابل تیم ملوان بندرانزلی توسط تماشاگران و نیز محکومیت آقای علی جاوید فر مترجم باشگاه به پرداخت 300 میلیون ریال جریمه نقدی بابت رفتار غیرورزشی و نقض اصول کلی رفتار منجر به اخراج صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.

2636