گزارش تصویری اختصاصی/ جلسه هم اندیشی باشگاه ها و کمیته فوتسال برای برگزاری لیگ فوتسال زنان

گزارش تصویری اختصاصی/ جلسه هم اندیشی باشگاه ها و کمیته فوتسال برای برگزاری لیگ فوتسال زنان

پایگاه خبری فوتبالی- تصاویری اختصاصی از جلسه هم اندیشی باشگاه ها و کمیته فوتسال برای برگزاری لیگ فوتسال زنان را از لنز دوربین فاطمه شمس مشاهده می کنید.

2636