اینفوگرافی/ بهترین بازیکنان این فصل لیگ قهرمانان اروپا با بیشترین میانگین نمره از نگاه سوفا اسکور و حضور فیل فودن با نمره ۸.۱۰ در صدر

اینفوگرافی/ بهترین بازیکنان این فصل لیگ قهرمانان اروپا با بیشترین میانگین نمره از نگاه سوفا اسکور و حضور فیل فودن با نمره ۸.۱۰ در صدر