اینفوگرافی/ مجموع دقایق لازم برای زدن صد گل در سری‌آ؛ لوتارو مارتینز با ۱۳.۷۲۱ دقیقه آمار بهتری از مائورو ایکاردی (۱۴.۲۰۱) کاپیتان سابق اینتر ثبت کرده است

اینفوگرافی/ مجموع دقایق لازم برای زدن صد گل در سری‌آ؛ لوتارو مارتینز با ۱۳.۷۲۱ دقیقه آمار بهتری از مائورو ایکاردی (۱۴.۲۰۱) کاپیتان سابق اینتر ثبت کرده است