اینفوگرافی/ با برد دیشب مقابل لوآور، پاریسن ژرمن رکورد 14 بازی بدون شکست در خارج از خانه را تا اینجای کار برای خود ثبت کرده است

اینفوگرافی/ با برد دیشب مقابل لوآور، پاریسن ژرمن رکورد 14 بازی بدون شکست در خارج از خانه را تا اینجای کار برای خود ثبت کرده است

9989