جوان‌‌ترین گلزنان آرژانتینی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا لئو مسی 18 سال و 4 ماه (بارسا 5-0 پاناتینایکوس) نیکو پاز 19 سال و 2 ماه ( بازی دیشب رئال‌ مادرید 4-2 ناپولی) آلخاندرو گارناچو 19 سال و 4 ماه (گالاتاسارای 3-3 منچستریونایتد)

جوان‌‌ترین گلزنان آرژانتینی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا  لئو مسی 18 سال و 4 ماه (بارسا 5-0 پاناتینایکوس) نیکو پاز 19 سال و 2 ماه ( بازی دیشب رئال‌ مادرید 4-2 ناپولی) آلخاندرو گارناچو 19 سال و 4 ماه (گالاتاسارای 3-3 منچستریونایتد)