گزارش تصویری/ تمرین پرسپولیس، چهارشنبه 12 مهر

گزارش تصویری/ تمرین پرسپولیس، چهارشنبه 12 مهر

پایگاه خبری فوتبالی- تصاویری از تمرین امروز پرسپولیس

1999