اینفوگرافی/ تنها ۳ تیم از لیگ‌های معتبر اروپایی توانسته‌اند تا این‌جای فصل حداقل ۲۰ گل در همه رقابت‌ها به ثمر برسانند

اینفوگرافی/ تنها ۳ تیم از لیگ‌های معتبر اروپایی توانسته‌اند تا این‌جای فصل حداقل ۲۰ گل در همه رقابت‌ها به ثمر برسانند

9989