اینفوگرافی/ ایوان پرودل چهارمین دروازه‌بان تاریخ است که در لیگ قهرمانان اروپا موفق به گلزنی می‌شود

اینفوگرافی/ ایوان پرودل چهارمین دروازه‌بان تاریخ است که در لیگ قهرمانان اروپا موفق به گلزنی می‌شود