تنها هفت بازیکن موفق شده‌اند دوبار از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس PFA به عنوان بهترین بازیکن این کشور انتخاب شوند

تنها هفت بازیکن موفق شده‌اند دوبار از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس PFA به عنوان بهترین بازیکن این کشور انتخاب شوند

1470