مقایسه عملکرد ادرسون و اونانا در این فصل لیگ قهرمانان اروپا از نگاه هواسکورد به بهانه تقابل منچسترسیتی و اینتر در فینال این رقابت‌ها

مقایسه عملکرد ادرسون و اونانا در این فصل لیگ قهرمانان اروپا از نگاه هواسکورد به بهانه تقابل منچسترسیتی و اینتر در فینال این رقابت‌ها

1470