اینفوگرافی/ آمار و ارقام و افتخارات کریم بنزما در رئال مادرید: -بیشترین تعداد جام با رئال مادرید -دومین گلزن برتر تاریخ باشگاه -چهارمین بازیکن از نظر تعداد بازی برای رئال مادرید

اینفوگرافی/ آمار و ارقام و افتخارات کریم بنزما در رئال مادرید:  -بیشترین تعداد جام با رئال مادرید -دومین گلزن برتر تاریخ باشگاه -چهارمین بازیکن از نظر تعداد بازی برای رئال مادرید

9098