آیا فصل بعد برندگان توپ طلا در عربستان بازی خواهند کرد؟

آیا فصل بعد برندگان توپ طلا در عربستان بازی خواهند کرد؟