اختصاصی/ تصاویر بجا مانده از دربی شب گذشته در مرحله فینال جام حذفی و تکه‌هایی از بتن که توسط تماشاگران به زمین پرتاب شد

اختصاصی/ تصاویر بجا مانده از دربی شب گذشته در مرحله فینال جام حذفی و تکه‌هایی از بتن که توسط تماشاگران به زمین پرتاب شد

مشخص است که خرابی‌ها و فرسودگی‌های سکوهای ورزشگاه آزادی در این اتفاق بی تاثیر نبوده چرا که طبق مشاهدات خبرنگار فوتبالی، به دلیل تمیز نکردن اطراف سکوهای در حال تعمیر، زیر صندلی‌ها و پاهای تماشاگران پر از سنگ و کلوخ و بتن است!

۵۹۶۰