طرح/ پوچتینو به جمع سرمربیانی که دو تیم تاتنهام و چلسی را هدایت کرده‌اند اضافه شد

طرح/ پوچتینو به جمع سرمربیانی که دو تیم تاتنهام و چلسی را هدایت کرده‌اند اضافه شد

۵۹۶۰