فدراسیون فوتبال عراق صدای بانوی تاریخ ساز ایرانی را درآورد

فدراسیون فوتبال عراق صدای بانوی تاریخ ساز ایرانی را درآورد

پایگاه خبری فوتبالی- سرمربی ایرانی از فدراسیون فوتبال عراق به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، شهناز یاری سرمربی فوتبال ایرانی که هدایت تیم ملی بانوان فوتسال عراق را برعهده داشت با جدایی ناظم الشریعه از هدایت تیم ملی مردان فوتسال عراق او نیز سمتش را ترک کرد.

فدراسیون فوتبال عراق صدای بانوی ایرانی را به خاطر عدم پرداخت پاداش قهرمانی غرب آسیا درآورد و گفت: امروز فدراسیون فوتبال عراق پاداش بازیکنان بانوان فوتسال را به خاطر قهرمانی در مسابقات غرب آسیا بعد از وقفه طولانی پرداخت می کند.

وی افزود: نکته جالب این است که از این موضوع مربیان ایرانی اطلاع ندارند و پاداشی به آنها پرداخت نشده است. این رفتار فدراسیون فوتبال عراق غیر حرفه ای و غیر اخلاقی است.

تیم ملی فوتسال بانوان عراق با هدایت شهناز یاری مربی ایرانی تاریخ سازی کرد و موفق شد جام قهرمانی در غرب آسیا را فتح کند.

2636