پوستر/ پوستر صفحه رسمی تیم ملی ایران برای آرمین سهرابیان و محمد کریمی دو بازیکنی که در دیدار شب گذشته تیم‌ ملی ایران و کنیا برای اولین بار در ترکیب تیم ملی ایران قرار گرفتند

پوستر/ پوستر صفحه رسمی تیم ملی ایران برای آرمین سهرابیان و محمد کریمی دو بازیکنی که در دیدار شب گذشته تیم‌ ملی ایران و کنیا برای اولین بار در ترکیب تیم ملی ایران قرار گرفتند

۹۰۹۸