اینفوگرافی/ میکل آرتتا به رکورد ۱۰۰ پیروزی به عنوان سرمربی آرسنال رسید

اینفوگرافی/ میکل آرتتا به رکورد ۱۰۰ پیروزی به عنوان سرمربی آرسنال رسید

5960