اعلام آرای جدید کمیته وضعیت

اعلام آرای جدید کمیته وضعیت

پایگاه خبری فوتبالی- کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش فوتبالی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت امیرحسین حسین زاده از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 335 میلیون و 717 هزار و 600 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 29 میلیون و 118 هزار و 643 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 2 میلیارد و 374 میلیون و 282 هزار و 400 ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت مهدی جمالی از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 740 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 37 میلیون و 940 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمدرضا بحرینی از باشگاه شاهین تابان بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15 میلیون و 260 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

2636