کاریکاتور عمر مومنی به بهانه اضافه شدن یک افتخار دیگر به کارنامه لوکا مودریچ/ از چوپانی در زمان جنگ برای استقلال کرواسی تا بردن توپ طلا و مدال نقره و برنز جام جهانی!

کاریکاتور عمر مومنی به بهانه اضافه شدن یک افتخار دیگر به کارنامه لوکا مودریچ/ از چوپانی در زمان جنگ برای استقلال کرواسی تا بردن توپ طلا و مدال نقره و برنز جام جهانی!

5960