کیلیان ام‌باپه با گلزنی در بازی امشب فرانسه مقابل دانمارک به رکورد 30 گل با پیراهن تیم‌ملی فرانسه رسید

کیلیان ام‌باپه با گلزنی در بازی امشب فرانسه مقابل دانمارک به رکورد 30 گل با پیراهن تیم‌ملی فرانسه رسید