روزبه چشمی، از فرش به عرش!

روزبه چشمی، از فرش به عرش!

پایگاه خبری فوتبالی- فشار رویش زیاد بود. از تهران تا دوحه موج انتقادها از او آنقدر زیاد بود که او در تمرین های قبل از بازی با انگلیس، لبخند هم نمی زد. کمتر کسی باور می کرد، کی روش، او را در بازی مقابل انگلیس، فیکس کند. وقتی مقابل انگلیس بازی کرد و البته در یک پست اشتباه(دفاع آخر) از او استفاده شد، او حداقل سه اشتباه تاثیرگذار مرتکب شد که منجر به فروپاشی ساختار دفاعی تیم ملی در بازی مقابل انگلیس و دریافت سه گل در نیمه اول آن بازی شد. او تعویض شد اما موج انتقادها بیشتر و بیشتر شد. روزبه دیروز که دوباره به زمین رفت، بسیاری فکر کردند فاجعه ای دیگر در راه است. اما او گل زد. یک گل که هرگز مانندش را نزده بود. روزبه همه جوره، جبران کرد و ایران را به جام برگرداند. پس از بوسه زدن توپ به تور، روزبه، روز همه را بهتر و بهتر و بهتر کرده بود و باید سجده شکر برای جای می گذاشت. او از فرش، به عرش رسید تا معجزه فوتبال، خودش را اینطور نشان دهد.

0203