گزارش تصویری اختصاصی/ دیدار تیمهای ملی امریکا و انگلیس

گزارش تصویری اختصاصی/ دیدار تیمهای ملی امریکا و انگلیس

عکسهای علیرضا زینلی از تساوی بدون گل همگروه‌های ایران را ببینید