قطر به اولین میزبان جام جهانی تاریخ تبدیل شد که بعد از گذشت ۲ بازی از دور این رقابت‌ها حذف شد

قطر به اولین میزبان جام جهانی تاریخ تبدیل شد که بعد از گذشت ۲ بازی از دور این رقابت‌ها حذف شد