کریستیانو رونالدو به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در پنج جام جهانی گلزنی کرده است

کریستیانو رونالدو به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در پنج جام جهانی گلزنی کرده است