خطر بیخ گوش فدراسیون جهانی پرورش اندام

خطر بیخ گوش فدراسیون جهانی پرورش اندام

پایگاه خبری فوتبالی- آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ در خصوص عدم انطباق فدراسیون بین المللی بدنسازی و تناسب اندام با کدهای این آژانس به این فدراسیون تذکر داد.  

به گزارش فوتبال،ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، در جلسه کمیته اجرایی وادا گزارش کمیته بررسی انطباق با قوانین جهانی مبارزه با دوپینگ در خصوص عدم انطباق فدراسیون بین المللی بدنسازی و تناسب اندام را  (IFBB) با کد وادا بررسی و به این فدراسیون بین المللی تذکر داد.                   

این عدم انطباق به دلیل عدم اجرای پنج اقدام اصلاحی حیاتی است که برای اولین بار طی ممیزی فدراسیون بین 8 تا 15 ژوئن 2021 توسط کمیته عدم انطباق وادا، شناسایی و به فدراسیون جهانی پرورش اندام اعلام شد.

IFBB عضو اتحادیه فدراسیون های مستقل (AIMS) است که با امضا کد وادا، آن را پذیرفته است. در همین راستا، فدراسیون جهانی پرورش اندام 21 روز مهلت دارد تا تخلف ها و عدم انطباق های اعلامی توسط وادا را رفع و گزارش آن را به این نهاد بین المللی اعلام کند.

در صورت عدم موفقیت این فدراسیون بین المللی در رفع موارد مطروحه، وادا تصمیمات تنبیهی متناسب با عدم انطباق های این فدراسیون را اتخاذ خواهد کرد.

5960