بارسلونا از مصدومیت مدافعش مقابل ایران چقدر سود می‌کند؟

بارسلونا از مصدومیت مدافعش مقابل ایران چقدر سود می‌کند؟

پایگاه خبری فوتبالی - هر چند که بارسلونا باید به زودی تصمیم بگیرد که ارائوخو زیر تیغ جراحی برود یا نه اما به نظر می رسد که کاتالان ها می توانند از مصدومیت این بازیکن درآمدزایی خوبی از فیفا داشته باشند.

به گزارش فوتبالی، نشریه موندودپورتیوو گزارش داده است که فیفا مجبور است که تا زمان ریکاوری کامل آرائوخو به بارسا غرامت بدهد چرا که این مدافع در بازیهای ملی و بازی دوستانه اروگوئه و ایران دچار مصدومیت شده است.

برنامه حفاظت از بازیکنان فیفا در دسامبر 2018 تصویف شد که بر اساس آن، فیفا در زمان مصدومیت بازیکنان در بازیهای ملی به ازای هر روز غیبت به باشگاه هایشان مبلغ 20458 یورو به عنوان  غرامت می پردازد البته فقط به شرطی که مدت مصدومیت بیش از 28 روز باشد. بر اساس دستمزد بازیکن ممکن است که مبلغ غرامت پرداخت شده توسط فیفا به 7.5 میلیون یورو برسد.

آرائوخو در آغاز بازی دوستانه اروگوئه و ایران دچار مصدومیت شد. او امروز باید تصمیم نهایی را در مورد راحی شدن یا نشدنش بگیرد. این مدافع نمی خواهد جام جهانی را از دست بدهد و به همین خار درمان سنتی را به جراحی شدن ترجیح می دهد. بارسا اما تریح می دهد که این بازین جراحی شود چرا که خاطره خوشی از درمان سنتی برای بازیکنانی نظیر اومتیتی و فاتی ندارند. بدین ترتیب فیفا دستمزد آرائوخو در زمان مصدومیتش را تقبل خواهد کرد که البته باید مدت دقیق دوری این بازیکن از میادین مشخص شود تا فیفا غرامت مصدومیتش را به بارسلونا بپردازد.

4125