دی‌بروینه با رسیدن به پاس گل‌های استیون جرارد، در بین برترین پاسورهای تاریخ لیگ جزیره قرار گرفت

دی‌بروینه با رسیدن به پاس گل‌های استیون جرارد، در بین برترین پاسورهای تاریخ لیگ جزیره قرار گرفت