باشگاه‌هایی که بیشترین نماینده را در کسب جایزه کفش طلایی لیگ جزیره (برترین گلزن) داشته‌اند

باشگاه‌هایی که بیشترین نماینده را در کسب جایزه کفش طلایی لیگ جزیره (برترین گلزن) داشته‌اند

5960