نوستالژی/ تصاویری از بازیکنان فوتبال ایران، در ادوار مختلف

نوستالژی/ تصاویری از بازیکنان فوتبال ایران، در ادوار مختلف

پایگاه خبری فوتبالی - تصاویری خاطره انگیز از بازیکنان فوتبال ایران در ادوار مختلف را می بینیم.  

شهریور۷۸

رفت لیگ نهم آزادگان

ذوب آهن ۱ ( محسن گروسی)

پرسپولیس ۱ ( پایان رأفت)

خوش و بش اصغر حاجیلو و ناصرمحمدخانی کمک مربیان دو تیم و همبازیان سابق در تیم ملی 

شهریور۷۸

رفت لیگ نهم آزادگان

ذوب آهن ۱ ( محسن گروسی)

پرسپولیس ۱ ( پایان رأفت)

شهریور۷۸

رفت لیگ نهم آزادگان

ذوب آهن ۱ ( محسن گروسی)

پرسپولیس ۱ ( پایان رأفت)

شهریور۷۸

رفت لیگ نهم آزادگان

ذوب آهن ۱ ( محسن گروسی)

پرسپولیس ۱ ( پایان رأفت)

 از راست: باغمیشه، تارتار، بزیک، هاشمی نسب، انصاریان،عبدی و برمک

دی ۸۸

برگشت لیگ نهم

پرسپولیس ۱ ( محسن خلیلی)

ذوب آهن ۱ ( کیوان امرایی)

دی ۸۸

برگشت لیگ نهم

پرسپولیس ۱ ( محسن خلیلی)

ذوب آهن ۱ ( کیوان امرایی)

جدال علیرضامحمد دفاع راست پرسپولیس و محمدقاضی مهاجم ذوب آهن بر سر تصاحب توپ

دی ۸۸

برگشت لیگ نهم

پرسپولیس ۱ ( محسن خلیلی)

ذوب آهن ۱ ( کیوان امرایی)

شادی محسن خلیلی بعد از گشودن دروازه ذوب در حضور ابراهیم شکوری و محمدمنصوری

دی ۷۲

برگشت لیگ سوم آزادگان

پرسپولیس ۱ ( فرشادپیوس)

ذوب آهن ۱ 

پرواز بلند حسین پوردایی دروازه بان ذوب در حضور مهاجمان پرسپولیس 

دی ۷۲

برگشت لیگ سوم آزادگان

پرسپولیس ۱ ( فرشادپیوس)

ذوب آهن ۱ 

مجتبی محرمی در نمایی از این بازی 

آذر۷۳

برگشت لیگ چهارم آزادگان

پرسپولیس ۲( علی دایی دوگل)

ذوب آهن ۲

آذر۷۳

برگشت لیگ چهارم آزادگان

پرسپولیس ۲( علی دایی دوگل)

ذوب آهن ۲

پیوس، دایی، نکیسا و شاهرودی در نمای ابتدای بازی

آذر۷۳

برگشت لیگ چهارم آزادگان

پرسپولیس ۲( علی دایی دوگل)

ذوب آهن ۲

لحظه ورود بازیکنان دو تیم که در آن سالها از تونل جنوبی ورزشگاه آزادی به زمین می آمدند.

آذر۷۳

برگشت لیگ چهارم آزادگان

پرسپولیس ۲( علی دایی دوگل)

ذوب آهن ۲

علی دایی در نخستین فصل حضورش در پرسپولیس در نمایی از بازی با ذوب

آذر۷۳

برگشت لیگ چهارم آزادگان

پرسپولیس ۲( علی دایی دوگل)

ذوب آهن ۲

لحظه گل دوم پرسپولیس با ضربه سر دایی

آذر۷۳

برگشت لیگ چهارم آزادگان

پرسپولیس ۲( علی دایی دوگل)

ذوب آهن ۲

رضا احدی و فرشادپیوس کاپیتانهای دو تیم در مراسم آغاز بازی

دی ۷۶

رفت لیگ هفتم آزادگان

پرسپولیس ۳( مهدوی کیا دو گل و هاشمی نسب)

ذوب آهن ۱( میرزااستواری)

دی ۷۶

رفت لیگ هفتم آزادگان

پرسپولیس ۳( مهدوی کیا دو گل و هاشمی نسب)

ذوب آهن ۱( علی میرزا استواری)

شادی میرزا استواری بعد از گشودن دروازه پرسپولیس در حضور علیرضاپورمند و رسول خطیبی ۱۹ ساله

دی ۷۶

رفت لیگ هفتم آزادگان

پرسپولیس ۳( مهدوی کیا دو گل و هاشمی نسب)

ذوب آهن ۱

رسول خطیبی، هاشم سلطانی ، علی اکبراستاداسدی و مهرداد میناوند در نمایی از این بازی

7777