نوستالژی/ تصاویری از بازیکنان فوتبال ایران، در ادوار مختلف

نوستالژی/ تصاویری از بازیکنان فوتبال ایران، در ادوار مختلف

اردیبهشت ۸۱

دیدار برگشت اولین دوره لیگ برتر

ذوب آهن۱ ( عزیززاده)

پرسپولیس۱ ( انتظاری)

از راست: پیروانی، جونکی زاده،رهبریفرد، انصاریان، حلالی، تارتار، باهنر، برزگر، انتظاری، خان محمدی، جمشیدی

شهریور۷۸

دیدار رفت لیگ نهم آزادگان

ذوب آهن ۱( گروسی)

 پرسپولیس۱(رأفت)

ایستاده ازراست: بابایی، تقی پور، رمضانی، حسینی نسب، گروسی محققیان

نشسته ازراست: کرمی، استاداسدی، صاحبی، محمدتقی، صاحبی

سرمربی : ناصرحجازی

ناصرمحمدخانی ، مهدی تارتار و یونس باهنر 

فرازفاطمی یکی از بهترینهای استقلال در فصل ۸۱-۸۰

از راست: بهتاش فریبا، مجیدنامجومطلق، شاهین بیانی و علی شوری استقلالیهای مدل ۶۵

مهدی تارتار و بهروز رهبریفرد و رضا صاحبی در نمایی از بازی پرسپولیس ذوب آهن در اولین دوره لیگ برتر

علیرضانیکبخت واحدی با پیراهن استقلال در سومین دوره لیگ برتر در فصل ۸۳-۸۲

کریم باقری و یحیی گل محمدی دو ملی پوش پرسپولیس در دومین دوره لیگ برتر

از راست: مهدی هاشمی نسب، محمودفکری، پرویزبرومند و جوادزرینچه در استقلال مدل ۷۹

توصیه های احمدرضا عابدزاده به سپهرحیدری در یکی از بازیهای پرسپولیس در لیگ هشتم

1470 / 7777

684 نظر