نوستالژى/ عکسی جالب و کمتر دیده شده از بیژن طاهری و مجیدنامجومطلق دو ملی پوش استقلال در اردوی تیم ملی در سال ۱۳۶۵/ طاهری در حال حاضر سرپرست استقلال است

نوستالژى/ عکسی جالب و کمتر دیده شده از بیژن طاهری و مجیدنامجومطلق دو ملی پوش استقلال در اردوی تیم ملی در سال ۱۳۶۵/ طاهری در حال حاضر سرپرست استقلال است

569 نظر