کاریکاتور/ سال 2008 و در چنین روزی، لیورپول به روند شکست ناپذیری چلسی در 86 بازی خانگی در لیگ جزیره پایان داد

کاریکاتور/ سال 2008 و در چنین روزی، لیورپول به روند شکست ناپذیری چلسی در 86 بازی خانگی در لیگ جزیره پایان داد

292 نظر