در سال 1957 و در چنین روزی بارسلونا برای اولین بار در ورزشگاه اختصاصی خود نیوکمپ به میدان رفت. از آن تاریخ تا امروز 5 عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، 20 قهرمانی در لالیگا، 18 قهرمانی کوپا دل‌ری و ... حاصل عملکرد این باشگاه در 64 سال بوده است.

در سال 1957 و در چنین روزی بارسلونا برای اولین بار در ورزشگاه اختصاصی خود نیوکمپ به میدان رفت. از آن تاریخ تا امروز 5 عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، 20 قهرمانی در لالیگا، 18 قهرمانی کوپا دل‌ری و ... حاصل عملکرد این باشگاه در 64 سال بوده است.

381 نظر