دادخواهی رئیس فدراسیون فوتبال و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نزد ریاست قوه قضاییه

دادخواهی رئیس فدراسیون فوتبال و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نزد ریاست قوه قضاییه

پایگاه خبری فوتبالی- رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نسبت به حکم پرونده شستا و تملک ساختمانهای فدراسیون و پرسپولیس از ریاست قوه قضاییه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کیفری (تجویز اعاده دادرسی) کرده اند.

به گزارش فوتبالی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، دکترغلامرضا رفیعی، مشاور عالی حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبه با سایت رسمی فدراسیون اعلام کرد رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نسبت به حکم پرونده شستا و تملک ساختمانهای فدراسیون و پرسپولیس از ریاست قوه قضاییه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کیفری (تجویز اعاده دادرسی) کرده اند.

وی گفت: در پی تملک ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس توسط شرکت شستا که بنظر فدراسیون، رای دادگاه محترم و اقدامات شستا در استفاده از چک تضمینی منطبق با موازین قانونی، شرعی و عادلانه نبوده است، درخواست تجویز اعاده دادرسی ریاست فدراسیون و مدیرعامل پرسپولیس تقدیم دفتر ریاست قوه قضاییه شد. همچنین اقداماتی که شرکت شستا در حق فدراسیون و پرسپولیس انجام داده است به ریاست  سازمان بازرسی کل کشور، ریاست دیوان محاسبات نیز اعلام شده است.

دکتر رفیعی ادامه داد: متاسفانه در اقدامی که مغایر با رویه قضایی محاکم و مبانی شرعی و قانونی می باشد، دادگاه محترم صادرکننده حکم، علاوه بر محکومیت فدراسیون به پرداخت دو میلیون یورو به نرخ روز ارز در زمان اجرای حکم، دستور پرداخت میلیاردها تومان خسارات تاخیر تادیه ارزی را نیز صادر کرده است که‌ در نتیجه اجرای آن حکم، ساختمان فدراسیون و پرسپولیس با دستور دادگاه بنفع شستا تملک شده و فدراسیون فوتبال و پرسپولیس در شدیدترین مضیقه و تنگنای تاریخ فوتبال ایران قرار گرفته اند! ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور استحضار و اشراف کامل دارند که خسارات تاخیرتادیه ارزی برخلاف موازین قانونی و شرعی هست و رویه محاکم در زمانیکه عین ارز خارجی بنرخ روز ارز مورد مطالبه است، دیگر به آن خسارات تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد زیرا قیمت ارز، همواره بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد.

مشاور عالی حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال افزود: متاسفانه در حین صدور حکم و اجرای آن توسط اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر، مبلغ ۲۹ میلیاردتومان پرداختی نقدی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال به حساب شستا نیز مورد محاسبه قرار نگرفته و موضوع رفع تعهد ارزی شستا در مقابل بانک مرکزی به استرداد ارز حاصل از صادرات نیز مورد توجه دادگاه محترم و اجرای احکام قرار نگرفته است. در حالیکه از روز رفع تعهد ارزی شرکت شستا، بدهی فدراسیون فوتبال بنرخ روز ارز در همان روز به ریال ایران تبدیل شده و دقیقا بر همین اساس شرکت شستا مبلغ ۲۹ میلیاردتومان را در چند مرحله از فدراسیون و وزارت ورزش دریافت کرده و در دفاتر قانونی طرفین ثبت گردیده بود! متاسفانه شرکت شستا در یک اقدام غیرقانونی، اقدام به مطالبه تمام وجه چک تضمینی ارزی بنرخ روز اجرای حکم به انضمام خسارات تاخیرتادیه ارزی کرده است که در نتیجه عدم توجه به دفاعیات فدراسیون، منجر به صدور و اجرای حکم صادره و ایجاد بحران حاضر برای فدراسیون و باشگاه پرسپولیس گردیده است.

وی در پایان گفت: این کم لطفی شستا در حق فوتبال ایران، هرگز از ذهن طرفداران فوتبال ملی و پرسپولیس پاک نخواهد شد. اکنون رئیس فدراسیون و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از ریاست قوه قضاییه استمداد کرده اند که وفق موازین قانونی نسبت به حکم صادره توسط دادگاه عمومی حقوقی تهران اعاده دادرسی را بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کیفری تجویز کرده تا حقوق فدراسیون و باشگاه پرسپولیس اعاده شود.


7474

46 نظر