همانطور که "فوتبالی" خبر داد کار پیوستن نیازمند به تیم پورتیموننزه به پایان رسیده است. رسانه‌های معتبر پرتغالی از جمله آبولا و رکورد روزنامه اوژوگو به خبر مذاکرات پورتیموننزه با نیازمند پرداخته و نوشتند نیازمند با قراردادی سه ساله راهی پرتغال خواهد شد.

همانطور که "فوتبالی" خبر داد کار پیوستن نیازمند به تیم پورتیموننزه به پایان رسیده است. رسانه‌های معتبر پرتغالی از جمله آبولا و رکورد روزنامه اوژوگو به خبر مذاکرات پورتیموننزه با نیازمند پرداخته و نوشتند نیازمند با قراردادی سه ساله راهی پرتغال خواهد شد.

411 نظر