پدیده در پرونده شکایت پیکان تبرئه شد

پدیده در پرونده شکایت پیکان تبرئه شد

پایگاه خبری فوتبالی- شکایت باشگاه پیکان از پدیده خراسان رد شد.

به گزارش فوتبالی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، درباره شکایت باشگاه پیکان علیه پدیده خراسان مبنی بر استفاده بازیکن غیرمجاز به نام محمدرضا فلاحیان در بازی بین دو تیم پدیده و پیکان از هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال، با این توضیح که باشگاه نود ارومیه هیچگونه اقاله‌ای با بازیکن نامبرده منعقد نکرده و نسبت به صحت و اصالت فرم فسخ قرارداد که توسط مشارالیه به سازمان لیگ ارائه شده است، با توجه به بررسی پرونده در نتیجه به لحاظ عدم احراز تخلف انتسابی مستند به ماده 95 مقررات انضباطی مصوب 1397، حکم بر برائت بازیکن و باشگاه طرف شکایت صادر کرد.

رأی صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد کمیته استیناف است.


7474

21 نظر