گزارش تصویری/ مس رفسنجان صفر - نساجی مازندران یک

گزارش تصویری/ مس رفسنجان صفر - نساجی مازندران یک

پایگاه خبری فوتبالی- تصاویری از دیدار برگشت دو تیم مس رفسنجان و نساجی مازندران در لیگ بیستم را از لنز دوربین امین قاسمیان با هم میبینیم.

تصاویری دیگر از این دیدار را با هم میبینیم.


6641

69 نظر