عناوین مهم روزنامه‌های ورزشی یکشنبه 27 مهر 99

عناوین مهم روزنامه‌های ورزشی یکشنبه 27 مهر 99

خبرگزاری فوتبالی- عناوین مهم روزنامه های ورزشی صبح امروز را مرور می کنیم:


روزنامه خبرورزشی| من به شما باج نمی‌دهم!


روزنامه خبرورزشی| من به شما باج نمی‌دهم!


روزنامه گل| با پیشنهاد خارجی، اسماعیلی رایگان جدا می‌شود!روزنامه گل| با پیشنهاد خارجی، اسماعیلی رایگان جدا می‌شود!


روزنامه پرسپولیس| بازگشت به ماه‌عسلروزنامه پرسپولیس| بازگشت به ماه‌عسلروزنامه شوت| مزایده شجاع و بشار


روزنامه شوت| مزایده شجاع و بشارروزنامه ایران ورزشی| باقری: بدقولی باشگاه بازیکنان را بدبین کرده است/ شجاع می‌ماند، بشار را نمی‌دانم 


روزنامه ایران ورزشی| باقری: بدقولی باشگاه بازیکنان را بدبین کرده است/ شجاع می‌ماند، بشار را نمی‌دانم


روزنامه ابرار ورزشی| رسول‌پناه: اجازه جدایی به بشار رسن نمی‌دهیم


روزنامه ابرار ورزشی| رسول‌پناه: اجازه جدایی به بشار رسن نمی‌دهیم


7413

233 نظر