کاپیتان نفت مسجدسلیمان قراردادش را تمدید کرد

کاپیتان نفت مسجدسلیمان قراردادش را تمدید کرد

خبرگزاری فوتبالی- بازیکن تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان پس از رهایی از بند مصدومیت، قراردادش را با این باشگاه تمدید کرد.

به گزارش فوتبالی، عباس عسکری کاپیتان تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان، قرارداد خود را با این باشگاه به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. 


6641

47 نظر