عناوین مهم روزنامه های ورزشی پنجشنبه 27 شهریور

عناوین مهم روزنامه های ورزشی پنجشنبه 27 شهریور

خبرگزاری فوتبالی- عناوین مهم روزنامه های ورزشی صبح امروز را مرور می کنیم:


روزنامه ایران‌ورزشی| مربیان ایرانی پای درس ونگر


روزنامه ایران‌ورزشی| مربیان ایرانی پای درس ونگر


روزنامه گل| نادری به استقلال می‌رود؟روزنامه گل| نادری به استقلال می‌رود؟


روزنامه شوت| پایانِ کارِ نیمه‌تمامروزنامه شوت| پایانِ کارِ نیمه‌تمام


روزنامه پرسپولیس| خبرهای بد را تو شیرینش کنروزنامه پرسپولیس| خبرهای بد را تو شیرینش کن


روزنامه خبرورزشی| شجاع: گل زدن به عربستانی‌ها مزه دیگری داردروزنامه خبرورزشی| شجاع: گل زدن به عربستانی‌ها مزه دیگری دارد


7413

137 نظر