نمایش درخشان عالیشاه مقابل نساجی/ «امیدِ» هواداران برگشت!

نمایش درخشان عالیشاه مقابل نساجی/ «امیدِ» هواداران برگشت!

خبرگزاری فوتبالی- بازی روز گذشته پرسپولیس و نساجی یک نکته ویژه داشت و آن هم نمایش درخشان امید عالیشاه در ترکیب پرسپولیس بود.

به گزارش فوتبالی،امید عالیشاه از زمان حضور یحیی گل محمدی خیلی کم و شاید فقط یک بار در ترکیب اصلی پرسپولیس قرار گرفته بود که آن هم در شرایطی خاص اتفاق افتاده بود اما در شمال و جایی نزدیکی زادگاه امید عالیشاه، یحیی او را در ترکیب اصلی قرار داد و امید هم با بازوبند کاپیتانی همه کار کرد تا یک نمایش مقبول و مثبت از خود بر جای بگذارد. 

عالیشاه در جناح چپ خط میانی و در شرایطی که امیری در دفاع بازی می‌کرد، ترابی به اندازه کافی آماده نبود و نعمتی روی نیمکت نشسته بود نمایش متفاوتی داشت. او بارها خط دفاع حریف را به هم ریخت، تو زد، ارسال کرد، خطا گرفت و در کارهای ترکیبی شریک بود تا از این مسابقه نمره قبولی بگیرد و تولدی دوباره در تیمش داشته باشد.

7655

62 نظر