کاوه رضایی در لیست سودآورترین بازیکنان باشگاه شارلوا

کاوه رضایی در لیست سودآورترین بازیکنان باشگاه شارلوا

خبرگزاری فوتبالی- سایت بلژیکی از اسامی سودآورترین بازیکنان باشگاه شارلوا نام برد که اسم کاوه رضایی در آن به چشم می‌خورد.

به گزارش فوتبالی و به نقل از فارس، لیست سودآورترین بازیکنان باشگاه شارلوا در لیگ بلژیک منتشر شد که نام ستاره ایرانی در آن به چشم می‌خورد.

به نقل از سایت RTBF ، لیست سودآورترین بازیکنان باشگاه شارلوا در لیگ بلژیک منتشر شد که نام ستاره ایرانی در آن به چشم می‌خورد.

به نقل از سایت RTBF ، کاوه رضایی در بین سودآورترین بازیکنان باشگاه شارلوا قرار گرفت.

اسامی سودآورترین بازیکنان باشگاه شارلوا به شرح زیر است. رقم نوشته شده مقابل بازیکن، میزان دریافتی باشگاه برای فروش این ستاره است:

کاوه رضایی (2017-2018) – فروش به کلوب بروژ به ارزش 5 میلیون یورو

فابین کاموس (2005-2009) – یک میلیون یورو

جوزف آکپالا (2006-2008) – 3 میلیون یورو

سیریل ترئائو – (2006 و 2008-2010) – 900 هزار یورو

آدلن گوئدیورا –(2009-2010) – 2.3 میلیون یورو

نسکنس کبانو (2013-2015) – 4 میلیون یورو

دیوید پولت (2015-2018) – 2.25 میلیون یورو

دیمین مارک (2013-2017) – 2.5 میلیون یورو

کلینتون ماتا (2014-2017) – 1.5 میلیون یورو

کریستین بناونته (2016-2019) – 6 میلیون یورو

دودی لوکباکیو – (2017-2018) – 5 میلیون یورو

نوری فورتونا _2017-2020) 5 میلیون یورو


6641

35 نظر