استیلی سرمربیگری تیم جوانان ایران را رد کرد

استیلی سرمربیگری تیم جوانان ایران را رد کرد

خبرگزاری فوتبالی- هافبک اسبق تیم ملی، هدایت تیم نوجوانان ایران را نپذیرفت.

به گزارش فوتبالی به نقل از فارس، حمید استیلی، هافبک اسبق تیم ملی و مدیر پیشین تیم المپیک ایران، پیشنهاد فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم جوانان ایران را نپذیرفت.
استیلی دلیل این امر را، مشغله کاری و عدم شناخت از تیم جوانان عنوان کرد.
9697

41 نظر