10 تیر آخرین روز نادری در پرسپولیس؟

10 تیر آخرین روز نادری در پرسپولیس؟

خبرگزاری فوتبالی- تکلیف ماندن یا نماندن محمد نادری در پرسپولیس، تا 10 تیرماه مشخص خواهد شد.

به گزارش فوتبالی، نادری بازیکنی است که یحیی دوست دارد او را در پرسپولیس فصل آینده هم ببیند منتهی قرارداد او با باشگاه بلژیکی کورتریک، ماندن یا نماندن او در پرسپولیس را تحت تاثیر قرار داده است.

روزنامه ایران‌ورزشی درباره این موضوع نوشته: نادری دو فصل دیگر با کورتریک قرارداد دارد اما روز 30 ژوئن (10 تیرماه) دوران حضور قرضی این بازیکن در پرسپولیس به پایان خواهد رسید. در واقع  قبل از رسیدن به این مدت که کمتر از یک ماه دیگر خواهد بود مدیران پرسپولیس باید با مدیران باشگاه بلژیکی مذاکره کرده و در صورت تمایل باشگاه این بازیکن را حفظ کند.


1984

137 نظر